Zmiany w uchwale dot. stypendiów dla uczniów uzdolnionych artystycznie

Do 31 października trwa przyjmowanie wniosków o stypendia w dziedzinie twórczości artystycznej ucznio