Zarząd przyznał stypendia w dziedzinie twórczości artystycznej

60 uzdolnionych artystycznie uczniów z terenu całego województwa będzie otrzymywać po 250 zł miesięcznie na rozwijanie własnych talentów artystycznych….