XVII Konfrontacje Teatrów Młodzieżowych 2012

Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży zaprasza młodzieższkolną do udziału w XVII Konfrontacjach Teatrów Młodzieżowych, które