XVI-wieczne supraskie freski po konserwacji

W Muzeum Ikon w Supraślu można już podziwiać efekty prac konserwatorskich przeprowadzonych na XVI-wiecznych pobizantyńskich freskach.