Współpraca podlaskich i białoruskich środowisk teatralnych

Jest szansa na bliższą współpracę środowisk teatralnych z województwa podlaskiego i Białorusi. Delegacja z naszego regionu gościła w Mińsku.