Wschód Kultury – Kultura dla rozwoju Polski Wschodniej

Wschód Kultury to nowa forma współpracy kulturalnej miast PolskiWschodniej z krajami Partnerstwa Wschodniego. Po raz pierwszy na taką skalę trzy miasta: Białystok,…