Wodowanie nowego statku augustowskiej Żeglugi

Nowy statek augustowskiej Żeglugi, najpotężniejszy z całej floty, bo mieszczący na swoim pokładzie ponad 300 osób stoi już na wodach rzeki Netty. W czwartek…