Wielokulturowy kalendarz miejski

Po raz drugi w kalendarzu miejskim Białegostoku są oznaczone nie tylko święta katolickie, ale też: prawosławne, muzułmańskie i żydowskie.