Wieczór Poezji w Suwałkach

Suwalski Ośrodek Kultury zaprasza wszystkich, którzy tworzą, piszą piosenki albo teksty do kabaretów, czy sięgają po ambitniejsze formy na Wieczór Poezji…