Warsztaty pod hasłem Międzypokoleniowy Kolaż Kobiet w Galerii im. Sleńdzińskich

Stowarzyszenie na rzecz Kultury i Dialogu 9/12 oraz Galeria im. Sleńdzińskich w Białymstoku zapraszają do Galerii im. Sleńdzińskich przy ul. Legionowej 2 na warsztaty…