Uwagi do oferty ZHP Chorągiew Białostocka złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert

Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego wpłynęła oferta Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka z pominięciem otwartego…