Uwaga! Zmiana terminów dotyczących składania wniosków na stypendia twórcze

Na mocy art,13 pkt 1 ustawy z dnia 31 sierpnia 2011 r. o z