"Tajemniczy ręcznik" w Bielsku Podlaskim

Niegdyś towarzyszył mieszkańcom białoruskich wsi na Białostocczyźnie przez całe życie. Bez barwnie wyszywanego lnianego ręcznika nie obeszły się