Suwałki. Dotacje na turystykę, krajoznawstwo i wypoczynek najmłodszych

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza otwarty konkurs ofert na zadania publiczne na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i…