Spotkanie z Ireną Jun w Krasnogrudzie

22 lipca na spotkaniu inaugurującym krasnogrudzką kawiarnię literacką gościć będziemy poezję Wisławy Szymboskiej. Irena Jun, znakomita aktorka Teatru…