Spotkanie informacyjne dotyczące otwartego konkursu ofert w dziedzinie kultury na rok 2014

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w sferze podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej,…