Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z zakresu turystyki i krajoznawstwa na 2013 r.

Zarząd Województwa Podlaskiego na posiedzeniu w dniu 26 marca 2013 r. podjął uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na wsparcie realizacji w 2013 r. zadań publicznych