Rozpoczął się projekt Szkoła Pogranicza. Jego pierwszym etapem jest Letnia Szkoła Dialogu Międzykulturowego

Szkoła Pogranicza to międzynarodowy program kształcący liderów działań integracyjnych w społecznościach wielokulturowych. Uczestnikami programu są…