(re)interpretacje. slap czytań – w Teatrze Dramtycznym

(re)interpretacje. slap czytań to nowy w Teatrze Dramatycznym cykl czytań tekstów współczesnych i nowych odczytań klasyki, które poddamy interpretacji i…