Quiz Hetmański

Co wiesz o rodzie Branickich, architekturze, sztuce i życiu codziennym epoki baroku? Przyjdź do CLZ i sprawdź się! Poznaj Białystok!