Punkt bez ja. Nowa wystawa w białostockim Arsenale

Inspiracją wystawy Punkt bez JA była koncepcja jednego z myślicieli postmodernistycznych, Gilles’a Deleuze’a, dotycząca rhisome, czyli kłącza.