Przyznano dotacje na zabytki w 2013 roku

Sejmik Województwa Podlaskiego na mocy Uchwały Nr XXVII/335/13 z dnia 22 kwietnia 2013 r. przyznał dotacje 42 podmiotom.