Przyjmowanie wniosków do artystycznej i literackiej nagrody

Urząd Miejski w Białymstoku zachęca do składania wniosków o przyznanie Nagrody Artystycznej Prezydenta Miasta Białegostoku oraz o przyznanie Nagrody Literackiej…