Przewodnik do programu „Kreatywna Europa”

Organizacje z branży kulturalnej i kreatywnej pragnące ubiegać się w 2014 r. o środki z nowego unijnego programu wsparcia „Kreatywna Europa” przeznaczonego dla…