Projekt "Węglowa – społeczna koncepcja"

Dzięki tej inicjatywie ma powstać pomysł na zagospodarowanie powojskowych magazynów przy ulicy Węglowej. W Białymstoku rozpoczął się projekt “Węglowa