Polska – Partnerstwo Wschodnie. Dialog na płaszczyźnie Prawosławia

Dobiegł końca realizowany w ośmiu krajach przez Stowarzyszenie Prawosławna Inicjatywa OrthNet projekt “Polska – Partnerstwo Wschodnie. Dialog na płaszczyźnie…