Pokaz filmu Doroty Kędzierzawskiej Inny Świat o Danucie Szaflarskiej

Towarzystwo Amicus i Białostocki Ośrodek Kulturyw ramach cyklu Podlaska Akademia Kultury zapraszają na pokaz filmu Doroty Kędzierzawskiej INNY ŚWIAT o Danucie Szaflarskiej