Podsumowanie projektu „Patrz – Człowiek!”

16 listopada 2013 r. , w Międzynarodowym Dniu Tolerancji, w Białymstoku odbędzie się podsumowanie projektu PATRZ – CZŁOWIEK! W stronę edukacji międzykulturo…