Podsumowanie pierwszej edycji akcji TUczyTAMy w ramach festiwalu Przeczytać Białystok

W niemal 40 miejscach zostały przeczytane fragmenty około 90 książek! Na basenie, w areszcie śledczym, na ściance wspinaczkowej, w barze mlecznym, w muzeum, w cukierni,…