"Podręcznik Dialogu. Zaufanie i tożsamość" – edycja polskojęzyczna

Ukazała się polska edycja Podręcznika Dialogu wydanego przez Dom Polski Wschodniej w Brukseli we współpracy z Fundacją Pogranicze i Ośrodkiem “Pogranicze – sztuk,…