Podlaskie inspiruje do dialogu z tradycją

16-stu grafików, projektantów i architektów z Białorusi i Polski wyruszy w czwartek w podróż śladami wzornictwa ludowego na Podlasiu i Grodzieńszczyźnie….