Podlaskie Forum Teatrów Dzieci i Młodzieży Szkolnej

Dzieci i młodzież szkolną zapraszamy do udziału w “Podlaskim Forum Teatrów Dzieci i Młodzieży Szkolnej Białystok 2012”.