Podlaska Odjazdowa Drezynownia Kolejowa – PODK-off-a 2012

Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej oraz Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku serdecznie zapraszają naPodlaską Odjazdową…