Pierwsze dotacje na wydarzenia kulturalne w 2014 r.

Dwie organizacje pozarządowe otrzymają finansowane wsparcie Prezydenta Białegostoku na zrealizowanie swoich przedsięwzięć w styczniu lub lutym 2014 r. Łączna…