Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w sferze turystyki i krajoznawstwa

Zarząd Województwa Podlaskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego realizowanych w terminie od 1…