Otwarcie wystawy pt.: Świetność Rzeczyposolitej Obojga Narodów w Kiermusach

W Jantarowym Kasztelu, w nadnarwiańskich Kiermusach pod patronatem reżysera Jerzego Hoffmana otwarto wystawę stałą pt: Świetność Rzeczypospolitej Obojga…