Ostateczne wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu kultury na 2014 r.

Zarząd Województwa Podlaskiego na posiedzeniu w dniu 31 stycznia 2014 r. podjął uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na realizację w 2014 r. zadań publicznych…