O ikonografii maryjnej w Muzeum Ikon

Muzeum Ikon w Supraślu w ramach promocji wydawnictwa: “Matka Kościoła – wspomożycielka modlitwy. Ikonografia maryjna część I. Najstarsze typy wizerunków…