Nowe dzieła w Kolekcji II Galerii Arsenał i Podlaskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych

W 2012 r. dzięki dofinansowaniom z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Miasta Białegostoku, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego oraz wkładu…