Najlepsi w kulturze. Nagrody Marszałka Woj. Podlaskiego rozdane

Dorota Sokołowska, Edward Redliński, Adam Radziszewski, Jan Miłosz Zarzycki oraz profesor Adam Czesław Dobroński – to tegoroczni laureaci nagrody Marszałka…