Nagrody Literackie Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego – nominacje

Prezydent Tadeusz Truskolaski przedstawił listę nominowanych książek i autorów do Nagrody Literackiej Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego.