Nabór wniosków do Programu „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego”

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło II nabór wniosków w trybie konkursowym o dofinansowanie projektów na kwotę 4 080 102 EUR = 16 899 782 PLN w…