Międzynarodowy Festiwal Piosenki Polskiej i Białoruskiej Białystok – Grodno

Koncerty zespołów polskich z Grodzieńszczyzny i białoruskich z Białostocczyzny, kiermasze twórczości ludowej, rękodzieła a także stoiska z…