Lekcja w "Strasznym dworze"

We wtorek, 9 października Opera i Filharmonia Podlaska rozpoczyna prezentację opery “Straszny dwór” w wersji skróconej dla uczniów, czyli dwa x 45 min.