II Symfonia c-moll G. Mahlera w Operze i Filharmonii Podlaskiej

Duch nigdy nie umiera, lecz wiecznie odradza się do nowego życia – 18 stycznia II Symfonia c-moll G. Mahlera w Operze i Filharmonii Podlaskiej.