"Gąska" Nikołaja Kolady na deskach Teatru Dramtycznego

W Teatrze Dramatycznym im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku,…