Folk on the street w Białymstoku

19 lipca startuje nowa inicjatywa Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury wBiałymstoku – Folk on the Street. Jej celem jest promocja i popularyzacja folkloru związanego z…