Festiwal Domu 2012

Festiwal Domu, czyli spotkania z dziedzictwem kulturowym Tykocina odbędą się w dniach 11-15 sierpnia.