Dziennikarze TVP Białystok nagrodzeni

Mikołaj Wawrzeniuk i Dariusz Szada-Borzyszkowski, za reportaż „Kochana nasza klaso…” zdobyli wyróżnienie w kategorii reportaż społeczny na IX Międzynarodo…