Dotacje na zabytki na rok 2014

Zarząd Województwa Podlaskiego ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru…